Tuin- & landschapsarchitecten

Tuinarchitecten of landschaps- en tuinarchitecten ontwerpen groene ruimtes, soms als afzonderlijk project, maar meestal in combinatie bij een architectonisch ontwerp. Hij werkt dus nauw samen met een architect.